Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku, na naszej stronie internetowej są używane pliki cookies, które służą do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dostosowania prezentowanych przez nas treści. Pliki cookies pozwalają nam także na prowadzenie analiz Twoich zachowań na naszych stronach oraz w Internecie. Pozwala nam to zwiększać jakość treści prezentowanych na naszej stronie. Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

 

Klikając poniższy przycisk „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies, które stosujemy. Jeśli udzielisz poniższej zgody, możesz ją cofnąć w każdym momencie.

 

Szczegółowe dane na temat sposobu cofnięcia zgody znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem przez Ciebie zgody. Wszelkie istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez znajdziesz tutaj.

 

Informujemy, że niewyrażenie poniższej zgody uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej.

Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Kontakt

SIEDZIBA GŁÓWNA / BIURO

Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10

80-550 Gdańsk

 

Sekretariat:

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel./Fax.: (+48) 58 776 20 67

Tel. kom.: (+48) 519 303 429

E-mail: office@comal.com.pl

 

Księgowość:

Tel.: (+48) 58 511 90 90

E-mail: office@comal.com.pl

Faktury e-mail: faktury@comal.pl

Czynne: pon. - pt., 07:00 - 15:00

 

Zgłoszenia SENT:

 E-mail: sent@comal.pl

 

Nr BDO: 000000407

NIP: 584-025-13-33

REGON: 002846646

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000124201

Kapitał zakładowy: 208 000 zł.
 

Prezes Zarządu

Eugeniusz Warczok

Tel.: (+48) 58 511 90 90

 

V-ce Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji

Andrzej Czerwicki

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel. kom.: (+48) 506 083 598

E-mail: ac@comal.com.pl

 

V-ce Prezes Zarządu

Tadeusz Orłowski

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel. kom.: (+48) 506 083 599

 

 

Dyrektor ds. Marketingu

Janusz Jarosiński

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel. kom.: (+48) 506 083 600

E-mail: janujar@comal.com.pl

 

Z-ca Dyrektora Produkcji

Rafał Hirsz

Tel. kom.: (+48) 506 584 680

E-mail: rh@comal.com.pl

TERMINAL OWZ GDAŃSK, 24H/DOBĘ

Oczyszczalnia Wód Zaolejonych

ul. Kujawska 10

80-550 Gdańsk

 

Tel.: (+48) 58 324 91 65

Fax.: (+48 ) 58 776 20 67

E-mail: owz@comal.com.pl

Kierownik OWZ

Henryk Kuczmarski

Tel.: (+48) 58 324 91 65

Tel. kom.: (+48) 508 288 066

 

TERMINAL ZUO TCZEW

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych

ul. Malinowska 24

83-110 Tczew

 

Tel/Fax: (+48) 58 532 09 40

Czynne: pon.- pt., 07:00 - 15:00

 

Rekrutacja

CV prosimy kierować na adres mailowy: office@comal.com.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO), prosimy o zamieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treści CV.

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczone będą inne dane osobowe niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy i chce Pani/Pan, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę umieścić w treści CV następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo COMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80‑550) przy ul. Kujawskiej 10, moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 6 miesięcy od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Zgoda na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo COMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80‑550) przy ul. Kujawskiej 10 moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez  GRAAL S.A. w okresie 6 miesięcy  od dnia przesłania zgłoszenia aplikacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

 CV BEZ KLAUZULI WYMAGANEJ PRAWEM NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W REKRUTACJI

 

Rekrutacja

CV prosimy kierować na adres mailowy: office@comal.com.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO), prosimy o zamieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treści CV.

Jeżeli w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczone będą inne dane osobowe niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy i chce Pani/Pan, aby dane te były przetwarzane na cele rekrutacji, proszę umieścić w treści CV następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo COMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80‑550) przy ul. Kujawskiej 10, moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, innych niż: imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu mojego uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko, na które wysyłam zgłoszenie aplikacyjne przez okres 6 miesięcy od dnia wysłania zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Zgoda na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo COMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80‑550) przy ul. Kujawskiej 10 moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym, w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez  GRAAL S.A. w okresie 6 miesięcy  od dnia przesłania zgłoszenia aplikacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję, a jej wycofanie nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

 CV BEZ KLAUZULI WYMAGANEJ PRAWEM NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W REKRUTACJI

 

 

Prezes Zarządu

Eugeniusz Warczok

Tel.: (+48) 58 511 90 90

 

V-ce Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji

Andrzej Czerwicki

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel. kom.: (+48) 506 083 598

E-mail: ac@comal.com.pl

 

V-ce Prezes Zarządu

Tadeusz Orłowski

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel. kom.: (+48) 506 083 599

 

Dyrektor ds. Marketingu

Janusz Jarosiński

Tel.: (+48) 58 511 90 90

Tel. kom.: (+48) 506 083 600

E-mail: janujar@comal.com.pl

 

Z-ca Dyrektora Produkcji

Rafał Hirsz

Tel. kom.: (+48) 506 584 680

E-mail: rh@comal.com.pl

 

Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o.

ul. Kujawska 10

80-550 Gdańsk

Nr BDO: 000000407

NIP: 584-025-13-33

REGON: 002846646

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000124201

Kapitał zakładowy: 208 000 zł.

 

TERMINAL OWZ GDAŃSK, 24H / DOBĘ

Oczyszczalnia Wód Zaolejonych

ul. Kujawska 10

80-550 Gdańsk

 

Tel.: (+48) 58 324 91 65

Tel.: (+48 ) 58 776 20 67

E-mail: owz@comal.com.pl

 

Kierownik OWZ

Henryk Kuczmarski

Tel.: (+48) 58 324 91 65

Tel. kom.: (+48) 508 288 066

TERMINAL ZUO TCZEW

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych

ul. Malinowska 24

83-110 Tczew

 

Tel/Fax: (+48) 58 532 09 40

Czynne: pon.- pt., 07:00 - 15:00