Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku, na naszej stronie internetowej są używane pliki cookies, które służą do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dostosowania prezentowanych przez nas treści. Pliki cookies pozwalają nam także na prowadzenie analiz Twoich zachowań na naszych stronach oraz w Internecie. Pozwala nam to zwiększać jakość treści prezentowanych na naszej stronie. Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

 

Klikając poniższy przycisk „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies, które stosujemy. Jeśli udzielisz poniższej zgody, możesz ją cofnąć w każdym momencie.

 

Szczegółowe dane na temat sposobu cofnięcia zgody znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem przez Ciebie zgody. Wszelkie istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez znajdziesz tutaj.

 

Informujemy, że niewyrażenie poniższej zgody uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej.

Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Poznaj naszą firmę

 

Media o nas

Forum Biznesu Gazety Prawnej - Współpraca z Discovery Channel w programie PORTY.

Forum Biznesu Gazety Prawnej - O przeładunkach w COMALu.

Gospodarka Morska - Film o przyjęciu wód zaolejonych.

Gospodarka Morska - Artykuł o odbiorze 5.000T wód zaolejonych.

 

Historia

Firma "COMAL" rozpoczęła swą działalność w 1986 roku jako Spółdzielnia Pracy. W tym okresie koncentrowała się głównie na świadczeniu usług z zakresu obsługi technicznej statków, a w szczególności na remontach i konserwacji urządzeń automatyki okrętowej. Rozpoczęto także usługi odbioru i utylizacji olejów przepracowanych ze statków morskich.

 

W wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych, firma przekształcona została w 1990 roku w Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o. i skoncentrowała swój rozwój na budowaniu nowoczesnego potencjału techniczno-technologicznego do świadczenia usług w obszarze ochrony środowiska, zwłaszcza morskiego.

 

W wyniku wieloletnich inwestycji oraz współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także specjalistami z zakresu ochrony środowiska, stworzony został potencjał technologiczny o wysokim standardzie jakościowym do odbioru, transportu i unieszkodliwiania szerokiego zakresu płynnych i stałych odpadów niebezpiecznych.

 

Występujące w połowie lat dziewięćdziesiątych znaczne zapotrzebowanie w stoczniach remontowych i produkcyjnych, na usługi z zakresu prac antykorozyjnych, wpłynęło na decyzję powołania w Spółce w 1995 roku Zakładu Prac Antykorozyjnych. Dokonano zakupu specjalistycznych urządzeń i sprzętu do wykonywania prac konserwacyjno-malarskich oraz nowoczesnych metod oczyszczania powierzchni stalowych i betonowych. Do realizacji tych usług przygotowano kadrę doświadczonych pracowników i nadzoru. Usługi te z powodzeniem realizowano na zlecenia głównie Gdańskiej Stoczni "Remontowa", Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, Stoczni Remontowej "Nauta", Stoczni Gdynia i innych zakładów przemysłowych na wybrzeżu.

 

Aktualnie Spółka "COMAL" specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu prac obejmujących swoim zakresem:

 • Magazynowanie i przeładunek produktów naftowych, biokomponentów i innych produktów ciekłych.
 • Przechowania paliw i olejów okrętowych na okres remontu i przebudowy statków oraz innych okoliczności.
 • Odbiór, oczyszczanie i unieszkodliwianie wód zaolejonych, odpadów i szlamu olejowego oraz gruntów skażonych odpadami ropopochodnymi.
 • Transport morski.
 • Transport drogowy, w tym materiałów niebezpiecznych.
 • Czyszczenie i mycie zbiorników stacjonarnych i na statkach, cystern kolejowych i samochodowych.

 

Spółka "COMAL" jako jedna z pierwszych w województwie Pomorskim uzyskała w 2004 roku "Pozwolenia Zintegrowane" na prowadzenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Osiągnięte przez firmę wyniki jakościowe procesów technologicznych znalazły uznanie i wysoką ocenę Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego w Gdańsku.

 

W III Ogólnopolskim Konkursie "Przyjaźni Środowisku", organizowanym w 2001 roku pod patronatem Prezydenta RP, przyznano firmie w finale konkursu wyróżnienie w kategorii "Technologia Godna Polecenia". Za postęp w rozwoju firmy i osiągnięcia technologiczne, firma otrzymała także indywidualne listy gratulacyjne od Ministra Ochrony Środowiska oraz Wojewody Pomorskiego. W 2011 spółka "COMAL" uruchomiła Terminal Przeładunkowy i Bazę Magazynową służącą do magazynowania i przeładunku produktów naftowych.

 

Zapraszamy do wglądu na dalsze strony naszej witryny.

 

 

Polityka firmy

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. obejmuje zakresem swojej działalności przeładunek i magazynowanie produktów naftowych, biokomponentów oraz innych produktów ciekłych w relacjach morskich i lądowych, przechowywania paliw i olejów okrętowych, odbiór, oczyszczenie i unieszkodliwianie płynnych odpadów ropopochodnych, wiertniczych i innych, utylizację odpadów stałych, czyszczenie i mycie zbiorników stacjonarnych, statkowych i kolejowych oraz transport morski i drogowy.

 

Celem naszej firmy jest dbanie o spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych klientów i innych stron zainteresowanych.

 

Cel ten realizujemy poprzez:

 • utrzymywanie i stałe podnoszenie poziomu jakości usług zaspokajających zmieniające się potrzeby klientów;
 • skuteczność i terminowość wykonywanych zleceń;
 • wybór i stosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku;
 • zapobieganie i minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
 • zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ich ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia wiedzy ekologicznej;
 • planowanie i określanie mierzalnych celów jakości, wpływających na rozwój i ciągłe doskonalenie procesów;
 • przestrzeganie wymagań prawnych i innych uregulowań związanych z działalnością Przedsiębiorstwa;
 • przestrzeganie warunków technicznych oraz norm bezpieczeństwa;
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Normy ISO 9001:2015, co zapewnia utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku;
 • zapewnienie rozumienia misji firmy przez pracowników wszystkich szczebli poprzez okresowe szkolenia;
 • badanie satysfakcji klienta.

 

Zarząd Spółki zobowiązuje się poprzez zapewnienie niezbędnych środków do realizacji przyjętej Polityki.

Każdy pracownik Przedsiębiorstwa COMAL Sp. z o.o. jest świadomy pełnej odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.

 

Polityka Bezpieczeństwa

Przedsiębiorstwo COMAL Sp. z o.o. jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) na podstawie art. 261a pkt.1 Prawa ochrony środowiska zobowiązany jest do dostarczenia dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii.

Wyróżnienia