Logo S
PL EN

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo COMAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kujawska 10, NIP: 584-025-13-33, (dalej jako: „Administrator”).
Możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 1. e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: rodo@comal.com.pl;
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o., Ul. Kujawska 10, 80-550 Gdańsk

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 1. w przypadku wyrażenia poniższej zgody na korzystanie ze strony internetowej Administratora – korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności strony oraz prezentowania naszych produktów i usług na stronie - podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
  z korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i nowych technologii, marketingowe i komunikacyjne. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej Twoje dane osobowe będą przekazywane: do USA w ramach porozumienia pomiędzy Unią Europejską a USA (tzw. Tarcza Prywatności), które reguluje bezpieczny transfer danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, zależnie od celu:

 1. korzystania ze strony internetowej – do momentu zakończenia sesji przeglądania strony (pliki cookie sesyjne) albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookies z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej – wówczas pliki cookies trwałe, które pozostają w naszych systemach analitycznych, nie będą przypisywane Twojej kolejnej sesji przeglądania strony internetowej Administratora;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu albo do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

 

Przysługujące prawa

Masz prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 2. do przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;
 3. do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

 

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu, co do którego wyraziłaś/eś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.