Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku, na naszej stronie internetowej są używane pliki cookies, które służą do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dostosowania prezentowanych przez nas treści. Pliki cookies pozwalają nam także na prowadzenie analiz Twoich zachowań na naszych stronach oraz w Internecie. Pozwala nam to zwiększać jakość treści prezentowanych na naszej stronie. Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

 

Klikając poniższy przycisk „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies, które stosujemy. Jeśli udzielisz poniższej zgody, możesz ją cofnąć w każdym momencie.

 

Szczegółowe dane na temat sposobu cofnięcia zgody znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem przez Ciebie zgody. Wszelkie istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez znajdziesz tutaj.

 

Informujemy, że niewyrażenie poniższej zgody uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej.

Logo S
PL EN

Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając właściwą ikonę z poniższych

+48 506 083 598

+48 58 324 91 65

Utylizacja odpadów przemysłowych

Produkty

Głównym spektrum działalności Spółki w zakresie ochrony środowiska jest odbiór, transport i utylizacja:

 • odpadów ropopochodnych, w tym wód zaolejonych;
 • wód balastowych, wód zęzowych, osadów i innych odpadów różnego pochodzenia pochodzących z jednostek morskich,
 • odpadów wiertniczych;
 • odpadów przemysłowych różnego pochodzenia, w tym z fabryk, z oczyszczalni, z ubojni, a także ropopochodnych;
 • odpadów powstałych po czyszczeniach zbiorników i instalacji;
 • osadów, w tym osadów zaolejonych;
 • zaolejonych gruntów, kruszyw;
 • innych odpadów wg pozwoleń.

 

Oczyszczalnia Wód Zaolejonych

Posiadamy nowoczesną oczyszczalnię wód zaolejonych, zapewniającą uzyskanie jakości odprowadzanych ścieków na poziomie II klasy czystości wód śródlądowych, zlokalizowaną przy ulicy Kujawskiej 10 w Gdańsku. Ściśle powiązanym zapleczem technologicznym jest Utylizacji Odpadów przemysłowych w Tczewie.

 

W skład oczyszczalni wchodzą:

 • ciąg oczyszczania mechanicznego z zespołem elektrofiltrów i czterostopniowym separatorem grawitacyjnym,
 • ciąg oczyszczania chemicznego z dwustopniowym układem flotacji mechanicznej i ciśnieniowej,
 • ciąg oczyszczania biologicznego z osadem czynnym.

W celu uzyskania bardzo wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń, dodatkowym uzupełnieniem zastosowanej technologii oczyszczania wód zaolejonych, jest ozonowanie oczyszczonych ścieków.

 

Wyposażenie techniczne Zakładu w Tczewie umożliwia również:

 • odwadnianie i sedymentację osadów, w tym zaolejonych osadów pochodzących od odbiorców zewnętrznych, jak też z procesu technologicznego Oczyszczalni Wód Zaolejonych w Gdańsku,
 • rozdział i odwadnianie emulsji olejowo-wodnych,
 • płukanie zaolejonych gruntów, kruszywa,
 • przygotowanie paliwa alternatywnego na bazie przyjmowanych odpadów stałych i ciekłych,
 • unieszkodliwianie, poprzez wykorzystanie w procesie, odpadowego ługu i kwasu siarkowego.

 

Maksymalna roczna wydajność linii odwadniania i oczyszczania olejów mineralnych – LFO

50 000 Mg

Maksymalna roczna zdolność przerobowa instalacji odpadów płynnych i ścieków nieoczyszczonych - LFW

195 200 Mg

 

Potencjał techniczno-technologiczny

Dla realizacji tych usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów Spółka dysponuje własnym specjalistycznym potencjałem techniczno-technologicznym, a mianowicie:

 • mechaniczno-chemiczno-biologiczną oczyszczalnią wód zaolejonych i ścieków,
 • zakładem utylizacji olejów przepracowanych i biodegradacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi,
 • barkami pływającymi o pojemności od 100 do 1350 m³, przystosowanymi do przewozu i magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych,
 • zespołem ciągników siodłowych typu Man, Volvo i cysternami naczepowymi, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR.

Spełniając wymogi Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktów wykonawczych do niej, nasze Przedsiębiorstwo zajmuje się odzyskiem olejów odpadowych z odbieranych odpadów, stosując najlepsze dostępne technologie (BAT). Oleje po wstępnej obróbce przekazywane są między innymi do zakładów takich jak Rafineria Nafty Jedlicze, celem poddania ich recyklingowi.

 

Galeria zdjeć